YOGANS GRUNDER

Hathayoga, Gravidyoga & Yinyoga

DEN ÅTTAFALDIGA VÄGEN

Yamas universella discipliner/förhållningssätt till omvärlden. Ordet betyder död och det syftar till egots död. Denna gren handlar om ditt förhållningssätt till andra och vilka riktlinjer du bör agera efter. Den är uppdelad i 5 undergrenar.


Ahimsa – Den första yaman är Ahimsa där a står för icke och himsa står för våld = icke våld. Det innebär att inte skada någon varelse, inte döda någon eller något levande. Att vara snäll, att tänka sig för innan och det gäller i både ord, tankar och handlingar. Att vara full av compassion. 


Satya – Den andra yaman är Satya som betyder sanning. Den handlar om att tala sanning, leva sanning och att vara sann mot sig själv och andra. Att våga ”speak the truth” att välja sina ord och hur vi säger de och på vilket sätt de kan uppfattas. Att fråga sig själv – är det jag säger verkligen sant? – är det jag säger verkligen nödvändigt? Och är det inte det så är det bättre att vara tyst. Men det handlar också om att faktiskt stå upp och tala ut inte hålla inne något, det hänger ihop med vårt halschakra, Vissudha. 


Asteya  – Den tredje yaman är Asteya som betyder a står för icke steya står för stjäla = icke stjäla. Den handlar om att inte stjäla något rent fysiskt, men heller inte att stjäla någons energi, uppmärksamhet eller tid. Man kanske bör tänka en gång extra innan man pratar, avbryter, lägger sig i någon annans berättelse eller fråga ”hej, har du tid en stund, jag skulle vilja prata om en grej” istället för att bara välla ur sig det man vill säga. 


Brahmacharya– Den fjärde yaman är Brahmacharya som betyder celibat eller kontroll över begär och framförallt över sinnena. Det handlar om att vara återhållsam med sina sinnen, ett ansvarsfullt beteende mot sig själv och andra. Att visa respekt. Att fråga sig själv behöver jag verkligen en ny tröja eller väska? Att fråga sig själv om jag verkligen behöver det som man har ett begär efter eller om man faktiskt kan känna att, nej, allt det jag behöver finns inombords eller jag har redan tillräckligt.


Aparigraha – Den femte yaman är Aparigraha, som betyder a står för icke och parigraha står för behov = icke behov. Den handlar om att inte kräva för mycket eller begära för mycket. Den handlar också om att inte ha för mycket saker runt sig, i hemmet, inte bära på för mycket känslor, tankar eller minnen som gör att vi klängar oss fast vid det förflutna. Det handlar om att ” to let go” att släppa taget och leva här och nu. Att ha tilltro till att det är som det ska vara och att släppa taget om det som inte längre fyller oss i nuet.

Niyamas - universella discipliner/förhållningssätt till sig själv. Ordet betyder självbehärskning. Denna gren handlar om ditt förhållningssätt samt vilka riktlinjer och hur du bör agera i förhållande till dig själv. Även Niyamas är uppdelad i 5 undergrenar.


ShauchaDen första niyaman är Shaucha som betyder renlighet. Den handlar om att man ska ta hand om sig själv, både sin yttre och sin inre kropp och sinne. Att duscha och tvätta händerna, men också tänka på vad vi äter, är det ren mat? Att utföra asana som rensar vår kropp, att praktisera pranayama för våra lungor. Den handlar också om att vi ska rensa upp vårt psykiska kluster som är fyllt med girighet, hat, avundsjuka och ilska. 


Santosha – Den andra niyaman är Santosha som betyder belåtenhet. Den handlar om att acceptera att det finns en mening med allt. Det är en känsla av satisfaction, en inre nöjdhet. Att vara glad för det jag har snarare än att vara olycklig över det jag inte har. Att känna och vara i inre peace trots att livet kan innebära utmaningar. Det är ju bara livet som löper på! 


Tapas Den tredje niyaman är Tapas som betyder att brinna. Den handlar om att disciplinera sin energi för att förstå sig själv, för att hitta sin styrka att överleva i svåra stunder. Sin eld inombords, att värma sin kropp och på det sättet rena den/cleanse it. Genom att hedra vår kropp som det fordon den är som tar oss genom livet. Upptäcka en inre styrka, en inre glöd som vi inte ens visste att vi hade. 


SvadhyayaDen fjärde niyaman är Svadhyaya som betyder självstudier. Sva=self och adhyaya=inquiry/examination. Den handlar om självmedvetenhet i alla våra tankar och handlingar varje dag. Det handlar om att lära sig sina begränsningar, vår reaktion på saker och ting, vårt beteende på det som sker. Det handlar om att observera istället för att reagera. Förhindra självdestruktiva mönster så att vi kan leva i balans med allt som är oss.


Ishvara Pranidhan – Den femte niyaman är Ishvara Pranidhana som betyder surrender, att överlämna. Surrender to God/Universe. Ishvara står för vår inre kompass och Pranidhana står för varje ögonblick. Så att det innebär att ha en djup och ständig tillit till något större, något utom dig. Som leder till inre frid, samhörighet. Det handlar om att sätta tid varje dag för denna guidning och vägledning för vårt liv. Om vi bara är stilla och lyssnar inåt så kan vi alla höra den och på riktigt känna den kraften. Allt handlar om att bara våga överlämna det till Universum.


Asana – som betyder säte och står för ”the act of sitting down”. Det handlar om att hitta en plats av stillhet inom rörelsen. Man praktiserar yogapositioner för att göra kroppen och sinnet redo för koncentration och meditationen. Man följer andetaget genom positionen. Vi undviker att hålla andan eftersom våra muskler då blir spända. I vår asanapraktik så fokuserar vi på vad vårt sinne uppmärksammar i kroppen och rör oss med vårt andetag, det är det som är skillnaden mellan yoga och att bara stretcha. Vi lyssnar inåt på vad vår kropp säger oss och vi blir ett med kroppen.


Pranayama – som betyder livskraft, det finns överallt och flödar igenom oss via andetaget. Pranayama är att kontrollera sin andning genom olika andningstekniker. Med hjälp av andetaget kan vi rena våra lungor, kanaler och energier. De gör det lättare att släppa på spänningar och blockeringar som annars kan distrahera vårt sinne med tankar. En god andning krävs för att kunna koncentrera oss och meditera. Enligt B.K.S Iyengar, (som är en av tre män som blev undervisade av Krisnamacharya som var den man som tog yogan till väst) så är vårt liv räknat på antal andetag vi tar och inte antal dagar. Därför är det extra viktigt att hushålla med sina andetag och ta långa, fullständiga medvetna andetag.


Pratyahara – som står för kontroll över sinnena. Pratyahara uppstår när du inte längre kan känna att det kliar på armen, att foten har somnat eller du tänker på vad du ska äta ikväll. Det är de ögonblicken som är stilla, ”gone” eller ”paus” kallar jag de för. Det är när du vänt din uppmärksamhet inåt, du har vänt din blick mot tredje ögat, andas och bara är. Du kan uppleva detta i en yogaposition, i andningen eller i meditationen.

Dharana – som betyder koncentration och innebär att fokusera på ett objekt eller en bild. Man vill komma till stadiet där man glömmer bort tid och rum, då är man i Dharana. Det kan vara genom en ljusmeditation, att fokusera på lågan, att chanta eller upprepa ett mantra, det kan också vara genom att iaktta en blomma eller ett grönt blad. Målet är att stilla sitt sinne och på sikt få tankarna att försvinna.


Dhyana – som står för meditation Dharana leder till Dhyana, så en djup koncentrationen leder till en djupare meditation där man inte längre behöver ett objekt att fokusera på. Det är när man kommit till ett stadie där man är högst medvetande om allting och känner att man är ett med allt genom att bara sitta och vara, iaktta det som sker utan att göra något.


Samadhi – ultimata bliss Yogans slutgiltiga mål är Samadhi. Som är ett tillstånd av stillhet bortom kroppen och egots gränser, där livsenergin flödar helt fritt och man känner att man är ett med resten av universum. En djupare förening som knappt går att beskriva i ord. Man bara fullkomligt ÄR. Känslan är helt fantastisk och går endast att uppleva.
Hathayoga 

Öka din kraft, energi och flöde!


Inom hathayoga skapar vi en balans mellan fysiksk aktivitet & rörelse och vila & återhämtning. Det handlar om att hitta in i rätt linjering i varje position, utmana våra muskler, sinne och förmåga. Bli medveten och förbättra sin kroppshållning, andning och träna sitt sinne i fokus med meditation. Varje yogaklass är uppbyggt på liknade sätt men med olika positioner och teman, därför är det ena klassen inte det andra likt utan unik. Något som jag personligen som yogalärare föredrar. Vi har olika behov olika dagar och årstider mm.  

varje klass startar med en liten kort meditation och avslutas alltid med en skön Savansana.

Gravidyoga

Öka ditt välmående under graviditeten!


Med gravidyoga kan du få mer energi och behålla rörlighet i din kropp. Hantera oro, rädsla och ångest inför förlossning.

Minska och underlätta vanliga gravidåkommor. Förbereda dig inför din förlossning och hantera förlossningen på bästa sätt.

Slappna av och sova bättre.

 

Det är många som hittar till yogan under sin graviditet just för att det är skonsam träning för kroppen utan prestation där fokuset ligger på dig och din bebis välmående både fysiskt och mentalt.

 

Ge dig själv en stund på mattan för att landa i dig själv, skapa kontakt med din bebis och lär dig andningstekniker som gör dig förberedd så att du kan slappna av och landa här och nu. 

Yinyoga

Öka din energi med återhämtning och stilla din stress. 


Yinyoga är en återhämtande och terapeutisk yogastil som handlar om att stilla kropp och sinne. Det är en motvikt till yangbaserade, mer fysiskt krävande yogaformer.

Varje position hålls i minst 3-5 minuter vilket ger oss tid att även lugna sinnet. I yinyogan vill vi komma åt kroppens fascia, bindväv, istället för musklerna. Detta uppnås genom att inte gå så djupt i stretchen och hålla positionen en längre stund. Stort fokus ligger på området runt höfter och ländrygg. Dessa är särskilt rika på bindväv och lagrar enligt yogafilosofin mycket fysiska såväl som emotionella spänningar.

"We don´t use our body to get into a pose, we use the pose to get into our body" - Bernie Clark